PhDr. Jaromír Chrášťanský

 

Absolvované vzdělání a kompetence:

 • Gestalt Therapy Training for Supervisors (IPsiG - Instituto di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt, Turín Itálie a Gestalt studia) - Certificate
 • Splnění požadavků Certifikátu akreditovaného supervizora Evropské Asociace Gestalt terapie - EAGT
 • Supervizní výcvik v Gestalt modalitě v IVGT
 • Psychoterapeutický výcvik v PBSP – Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie
 • Certifikovaný kurz Rorschachovy diagnostické metody (Exnerův systém)
 • Registrace Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • Funkční specializace v psychoterapii - IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)
 • Atestace z klinické psychologie - IPVZ
 • Naplnění požadavků členství v Evropské Asociaci Gestalt Terapie - EAGT
 • Rigorózní zkouška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – psychologie (PhDr.)
 • Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – klinická specializace (Mgr.)
 • Systematický akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v Institutu Gestalt terapie
 • Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (Bc.)
 • Pražská psychoterapeutická fakulta - diplom
 • Výtvarná výchova pro Základní umělecké školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (Mgr.)

 

Certifikáty a osvědčení:

 • Certificate of Gestalt Therapy Training for Supervisors (IPsiG - Instituto di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt, Turín Itálie a Gestalt studia)
 • Certifikát akreditovaného supervizora Evropské Asociace Gestalt Terapie (Certificate for an Accredited Supervisor EAGT)
 • Certifikát o obsolvování Supervizního výcviku v Gestalt modalitě v IVGT
 • Osvědčení o absolvování Psychoterapeutického výcviku v PBSP - Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie
 • Certifikát ze Základního kurzu Rorschachovy diagnostické metody
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu od Ministerstva zdravotnictví ČR (Registrace)
 • Osvědčení o splnění předpokladů pro udělení Funkční specializace v Systematické psychoterapii
 • Osvědčení o absolvování speciální průpravy v úseku činnosti Klinická psychologie ukončené ověřením znalostí (Atestace)
 • Certifikát o absolvování čtyřletého systematického výcviku v Gestalt terapii a psychosyntéze

 

Členství v odborných společnostec

 • Evropská asociace pro Gestalt terapii (EAGT)
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
 • Česká asociace PBSP (PBSP.CZ)
 • Česká asociace pro psychoterapii - ČAP

 

psycholog eagt psycholog specializace

 

Mé pracovní zkušenosti:

Od září 2020 (stále trvá) - Supervizor v rámci systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii  v institutu Gestalt studia

 

Od září 2011 do května 2013 - Lektor v sebezkušenostní skupině v rámci psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii v IVGT
 

Od září 2011 (stále trvá) - Klinický psycholog a psychoterapeut – Psychosomatická klinika v Praze
Pracovní náplň: individuální  psychoterapie (částečný pracovní úvazek)

 

Od února 2009 do září 2011 - Klinický psycholog a psychoterapeut – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (sanatorium)
Pracovní náplň: individuální psychoterapie, psychologická diagnostika (pracovní úvazek 0,4)

 

Od 2008 (stále trvá) - Případový supervizor v rámci systematického psychoterapeutikého výcviku v Gestalt terapii v IVGT 

 

Od září 2005 do února 2009 - Klinický psycholog a psychoterapeut – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (krizové oddělení)
Pracovní náplň: individuální psychoterapie, krizová intervence, krizové výjezdy za pacienty, psychologická diagnostika (pracovní úvazek 0,8)

 

Od května 2005 (stále trvá) - Soukromá praxe
Pracovní náplň: psychologické poradenství

 

Od ledna do listopadu 2003 - Externí pedagog na PF MU - Studium arteterapie
Pracovní náplň: přednášky o arteterapii a základech psychoterapie, vedení arteterapeutického ateliéru (víkendy)

 

Od září 2001 do srpna 2005 - Psychoterapeut a později psycholog - Denní stacionář Sananim
Pracovní náplň: individuální a skupinová psychoterapie, poradenství, arteterapie, skupina pro rodiče (plný pracovní úvazek)

 

Od srpna 2001 do května 2005 - Soukromá praxe
Pracovní náplň: poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

 

2001 - 2012 - Lektor ve spolupráci s Nadačním fondem pro osobní rozvoj a zdraví České Budějovice (v Nesměni)
Pracovní náplň: tématizované víkendové kurzy osobního rozvoje

 

12.2 2001 - 30.6 2001 - Externí pedagog na PF JčU - Psychologie
Pracovní náplň: vedení prakticko-teoretického semináře Psychologie kreativity pro učitele

 

5.10 2000 - 5.2 2001 - Coworker v Camphill Community v Anglii
Pracovní náplň: dobrovolník v komunitě s mentálně postiženými - 4 měsíční stáž

 

1997 - 2000 -Externí pedagog na PF JčU - Arteterapie
Pracovní náplň: vedení arteterapeutického ateliéru, přednášky na vybraná témata (víkendy)

Objednání na sezení+420 724 053 530
Napište mikontakt@psycholog-praha.net
Psychoterapie PrahaBelgická 23, Praha 2