Gestalt terapie:

Gestalt terapie je jeden z hlavních světových psychoterapeutických směrů a přístupů. Je využíván v klinické praxi, v poradenství, i jako prostředek v rámci sebepoznávání. Vychází z mnoha psychologických a filozofických zdrojů. Zaměřuje se na aktuální prožívání, na kvalitu kontaktu, uvědomování si svých pocitů a jejich vyjadřování, na situaci teď a tady. Obecným cílem je znovuobjevení a podpora vnitřních zdrojů, které máme každý v sobě v různé podobě. V Gestalt terapii si všímáme funkce potíží a zkoumáme způsob, jak se podílíme na jejich udržování. Dále hledáme, co a jak můžeme dělat jinak. K tomu využíváme především dialog, terapeutický vztah a experiment, kdy se snažíme dostat více do kontaktu se sebou a porozumět tak lépe tomu, co potřebujeme.

 

Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie (PBSP):

PBSP (založená A. Pessem a D. Boyden) představuje svébytný světový terapeutický přístup a směr, který se kromě verbální stránky soustřeďuje také na tělo a tělesnou energii. Zabývá se důležitostí naplnění základních potřeb – místa, výživy (péče), bezpečí (ochrany), podpory a limitů – od počátku života a dětství a na dopad deficitů těchto potřeb na pozdější vývoj člověka. V PBSP se potom zabýváme tím, jaké potřeby nebyly dostatečně naplněny, případně jaká traumata jedinec zažil. Tyto deficity se projevují v přítomnosti a ve způsobech vnímání, prožívání, vztahování se a v tělesné energii člověka. V PBSP toto rozkrýváme a prostřednictvím terapeutické práce se snažíme deficity naplnit. Žádoucí změna se projevuje ve změně prožívání, i v rámci tělesné energie.

Objednání na sezení+420 724 053 530
Napište mikontakt@psycholog-praha.net
Psychoterapie PrahaBelgická 23, Praha 2