Absolvované vzdělání a kompetence | Psychologické poradenství

Psycholog a psychoterapeut

PhDr. Jaromír Chrášťanský

Absolvované vzdělání a kompetence:

  • Certifikát akreditovaného supervizora EAGT (Certificate for an Accredited Supervisor)
  • Supervizní výcvik v Gestalt modalitě v IVGT - Institut pro výcvik v Gestalt terapii
  • Psychoterapeutický výcvik v PBSP – Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie
  • Certifikát z diagnostické metody ROR - Exnerův systém
  • Registrace ministerstvem zdravotnictví ČR – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • Funkční specializace v psychoterapii
  • Atestace z klinické psychologie
  • Certifikát člena Evropské asociace pro Gestalt terapii - EAGT (The European Certificate of Gestalt Psychotherapy)
  • Rigorózní zkouška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – psychologie (PhDr.)
  • Jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – klinická specializace (Mgr.)
  • Systematický akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v Institutu Gestalt terapie dříve (I-GAP, nyní IVGT)
  • Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (Bc.)
  • Pražská psychoterapeutická fakulta
  • Výtvarná výchova pro Základní umělecké školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (Mgr.)

Členství v odborných společnostech:

  • Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)
  • Česká psychoterapeutická společnost (ČPS při ČLS JEP)
  • Asociace klinických psychologů (AKP)
  • Evropská asociace pro Gestalt terapii (EAGT)

 

EAGT psycholog praha psychologie psycholog praha

 

PSYCHOLOG - KONTAKT

Klinický psycholog a psychoterapeut

PhDr. Jaromír Chrášťanský

Narozen 1971, Praxe od 2001
Jaromír Chrášťanský

Tel.: 724 053 530
kontakt@psycholog-praha.net

Belgická 23, Praha 2
(blízko metra Náměstí Míru)


Klinický psycholog a psychoterapeut s atestací, funkční specializací a registrací

Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii

Facebook

psycholog
Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz